Nowy Unijny Kodeks Celny

Z dniem 1 maja 2016 r. zaczął obowiązywać nowy Unijny Kodeks Celny (UKC) wraz z odnoszącymi się do niego regulacjami aktów delegowanych oraz wykonawczych.