W kategorii przepisy

Z dniem 1 maja 2016 r. zaczął obowiązywać nowy Unijny Kodeks Celny (UKC) wraz z odnoszącymi się do niego regulacjami aktów delegowanych oraz wykonawczych.

Regulacje te zastąpiły Wspólnotowy Kodeks Celny i przepisy wykonawcze do niego. Nowe przepisy celne wprowadzają istotne zmiany dla przedsiębiorców uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi przez Unijny Kodeks Celny, opublikowanymi na portalu internetowym Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/ukc

Nasza Agencja Celna również jest do Państwa dyspozycji oferując swoją pomoc przy interpretacji zapisów Kodeksu.